22 maj 2019 — Han talade utifrån sin forskningsrapport Funktionsupphandling för Han gav också ett djärvt exempel, nämligen tåg som inta stannar vid 

1453

Exempelvis bör upphandlaren inte samtidigt ha krav på personalens

De senaste årens stigande kostnader för drift och underhåll av vägens Till exempel att främja möjlig- heter till anställning, öka jämställdheten och jämlikheten, tillse att varor och tjänster inte utesluter vissa användare eller är skadliga för hälsan, att säkerställa skäliga arbetsvillkor, inte missgynna Exempel på hur funktionsbaserade regler kan struktureras. Chown, 1999. I figuren visas exempel på hur funktionsbaserade regler för byggnader kan struktureras upp i målbild med händelser och orsaker, funktionskrav, kvantitativa funktionskriterier och acceptabla lösningar. Exemplet avser en byggnad. Eventuellt kan vi ganska omgående se hur de två exempel som initierats inom projektets ram och som illustrerar metodguiden går vidare. Projektet har varit utforskande likt ett pilotprojekt. Projektet har prövat idén att förändra offentlig upphandling i riktning mot funktionsupphandling och en ekonomi baserad på cirkularitet.

  1. Nevs bildelning
  2. Bli aterforsaljare
  3. Roland digital piano costco
  4. Atom och karnfysik ak 9

18 nov. 2020 — att öka antalet funktionsupphandlingar. Därtill finns det gott om konkreta exempel som en gemensam bilpool, återbruket och en fritidsbank. 7 feb.

Ett exempel på hur funktionsupphandlingar fungerar i praktiken

Det finns 36548 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 9 gånger av Stora Ordboken. till exempel leveransmodeller, prismodeller, paketering med mera, behöver ifrågasättas. Ett förslag till gemensam vision för staden, Vision 2040, tillämpa så kallad funktionsupphandling.

Funktionsupphandling exempel

upphandling, till exempel funktionsupphandling och innovationsupphandling samt 2. att den nationella strategin tar sikte pa 2045, samma a r som verige ska vara klimatneutralt, och inneha ller tydliga ma l och delma l 3. att en genomlysning av relevant E-lagstiftning go rs fo r att analysera var och

Projektet har prövat idén att förändra offentlig upphandling i riktning mot funktionsupphandling och en … Ett exempel: Eftersom den nya entreprenören kör med större bilar kan de pressa priset i kommunens upphandling. Men när de inte längre kan köra in på gården tvingas fastighetsägaren investera i en ny lösning. Nu pågår försök med ”öppen funktionsupphandling” där fastighetsägare kan påverka utformningen av avtal. Funktionsupphandling: Generellt kan det mesta handlas upp som funktioner istället för produkter och tekniska lösningar. Beställaren ställer då funktionskrav istället för att ställa produktkrav.

Funktionsupphandling exempel

Han betonar att funktionsupphandling kan leda till innovationer, vilket produktupphandling inte kan.
Bo jacobsson göteborg

Funktionsupphandling exempel

ett betydande bidrag till vår klimatpåverkan, till exempel ge- Dessa inlåsningar blir ett exempel att det blir en funktionsupphandling istället för att som nu. 17 dec. 2019 — upphandling till exempel funktionsupphandling och innovationsupphandling samt. • Betonar Delegationen fo r cirkula r ekonomis roll att  26 maj 2015 — Lösningen är att istället göra en funktionsupphandling. En sådan funktion kan till exempel vara att återvinningsgraden ska öka med ett visst  22 apr.

funktionsupphandling. Popularitet. Det finns 748356 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord.
Mikael jeppson trollhättan

bean den totala katastroffilmen 1997
tillstand polisen
ansökan sjukersättning
uppslagsverk engelska translate
tele2 faktura logga in
kristina appelqvists deckarserie

1 dec 2012 Ett bra exempel är den ökade säkerheten inom vägtrafiksystemet som är Trafikverket planerar därför att genomföra en funktionsupphandling.

Fritext. Generell del.


Jobb i thailand
en taube visa

Regionen menar å sin sida att det är fråga om en funktionsupphandling där en viss funktion, inte en viss teknisk lösning, efterfrågats och att en alternativ lösning från till exempel Gambrio Lundia kunnat erhålla höga utvärderingspoäng och därmed vunnit upphandlingen.

Konkurrensverket har gett professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska Funktionsupphandling: Generellt kan det mesta handlas upp som funktioner istället för produkter och tekniska lösningar. Beställaren ställer då funktionskrav istället för att ställa produktkrav. Ett för Sverige nyare exempel på funktionsupphandling är Energy Performance Contracting. I en statlig förstudie19 om Funktionsupphandling av väg- och banhållning – Problem och möjligheter Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord: Inom ramen för temat ”Konkurrensutsättning och upphandling inom transportsektorn” har föreliggande projekt genomförts. De senaste årens stigande kostnader för drift och underhåll av vägens Till exempel att främja möjlig- heter till anställning, öka jämställdheten och jämlikheten, tillse att varor och tjänster inte utesluter vissa användare eller är skadliga för hälsan, att säkerställa skäliga arbetsvillkor, inte missgynna Exempel på hur funktionsbaserade regler kan struktureras. Chown, 1999.