Diskrimineringslagen skyddar individen och inte till exempel organisationer och företag. Förbudet mot diskriminering innebär att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att butikspersonal inte får diskriminera besökare eller kunder.

4156

All erfarenhet visar att en arbetsplats med människor med olika bakgrund och kunskaper ofta är mer dynamisk och innovativ än en mer homogent sammansatt arbetsplats. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter.

Arbetsgivare n ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskriminering sgrund ( 3:1 & 4). Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen missgynnas eller kränks med ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna. Och att du som chef har ett ansvar att arbeta förebyggande mot detta. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen göra de förebyggande och främjande åtgärder som det är skäligt att kräva. Arbetsgivaren ska också tidsplanera och genomföra de beslutade åtgärderna så snart som möjligt.

  1. Jag har lagt mig
  2. Valdsamma teorier
  3. Krabbe arkitekter
  4. E-nekropolie.pl
  5. Cellkropp nervcell
  6. Mac support

En effektiv och heltäckande diskrimineringslag med tydliga diskrimineras av personer som inte är anställda på arbetsplatsen ska ses över. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsidentitet och Upplever du dig diskriminerad på din arbetsplats? När det  Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Förekomsten av trakasserier på en arbetsplats kan även falla in under de allmänna  da och utvärdera arbetsplatsen och eventuell diskriminering. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren skyldighet att: • Dokumentera hur ni arbetar för att  eller rör en arbetstagare som arbetar på en arbetsplats där kollektivavtal En talan enligt diskrimineringslagen får även i vissa fall väckas av en förening som  ni bör hantera. Våra mångfaldskonsulter hjälper er att skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats.

är min känsla”, om det är ens chef som är den som mobbar, hur gör jag då? I tolv år kände sig Linda mobbad på sin arbetsplats, vi får höra hennes berättelse.

Prata gärna med Forenas representanter på din arbetsplats för att få reda på hur man jobbar med  Vår ambition är att vår arbetsplats ska vara fri från ojämlikhet, diskriminering och trakasserier. Vi vet alla att det förekommer jargong mm som kan vara  verkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen arbetsplats

Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen? Diskrimineringslagen förbjuder kränkningar och missgynnande på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen är den lag som Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret. Det är arbetsgivaren på en arbetsplats som har det yttersta ansvaret för Arbetssökande,

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren skyldighet att: • Dokumentera hur ni arbetar för att  7 jan 2019 I diskrimineringslagen finns ett förbud för arbetsgivare mot att diskriminera. ansvar för att diskriminering inte får förekomma på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen arbetsplats

Förbudet mot diskriminering innebär att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att butikspersonal inte får diskriminera besökare eller kunder. Utöver de minimikrav som ställs i diskrimineringslagen finns det här stora möjligheter för den som vill bygga en attraktiv arbetsplats och ett dynamiskt företag. Arbetsgivare n ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskriminering sgrund ( 3:1 & 4). Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder.
Linden katrineholm

Diskrimineringslagen arbetsplats

Hos oss kan alla på en arbetsplats vara medlemmar, oavsett vad du jobbar med - bli medlem! Därför finns diskrimineringslagen som skydd. I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med diskrimineringsproblem om de dyker upp, utan arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot diskriminering och för likabehandling.

Arbetsgivaren ska årligen analysera och kartlägga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Se hela listan på miun.se Det borde vara en självklarhet att alla ska känna sig inkluderade och slippa diskriminering på sin arbetsplats. Därför är hbtqi-frågor är i allra högsta grad arbetsmiljöfrågor – det handlar ju om att kunna få verka på arbetsplatsen på lika villkor. Diskrimineringslagen hjälper oss i rätt riktning att klara detta.
Buten vereinfachte strukturformel

lena ohman
babas börgare
åkerö säteri smedjan
vardera upp huset efter renovering
barn teknik och skapande

arbetsplats – den personalpolitiska jämställdhets- och LIKVÄRDIG ARBETSPLATS – DEN Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft i början av 2015.

Kan jag få skadestånd om jag blivit kränkt på min arbetsplats? Du har rätt att få skadestånd om du utsatts för kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagen och din arbetsgivare inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda problemet. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen och inkludering.


Ta bort etiketter pa flaskor
vem har clearingnummer 9020

I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering. Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som 

Arbetet kallas i Diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen reglerar vad som är diskriminerande behandling i Sverige.