Kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet : Terminologinen käsiteanalyysi suomi-venäjä. Tekijä: Pekander, Heidi. Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos. Julkaisija: Helsingfors universitet. Päiväys:

4666

Den centrala aktören på området, Terminologi I Finland grundades Centralen för teknisk terminologi 1974. vastaavanlaista käsiteanalyysin ja sanastotyön.

Lähde: Terminologian sanasto, TSK 36. 4 14.5.2014 Carita Bjon | Terminologia, tesaurus vai ontologia? Käsiteanalyysi. Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi. Sen kanssa samanaikaisesti — tai välittömästi sen jälkeen — laaditaan käsitteille määritelmät.

  1. Chalmers kvällskurser
  2. Pilängskolan lomma läsårstider
  3. Skatteverket namnandring
  4. Årsredovisning engelska exempel
  5. 83 toefl to ielts
  6. The sims 4 fyll i rapporter
  7. Överför pengar till ica kort

Gaudeamus Helsinki University Press, 2015. pp. 110 - 122 Käsiteanalyysin ja käsitemallinnuksen hyödyntämisestä Terminologista käsiteanalyysia on hyödynnetty erityisesti systemaattisessa sanastotyössä. Käsiteanalyysi pohjautuu terminologia-alan tutkimuksiin ja teorioihin, ja käytännön sanastotyön perustana ovat muun muassa kansainvälisesti standardoidut periaatteet ja menetelmät. 4 Terminologinen analyysi käsitteestä kehon kuuntelu Analyysin lähtökohdaksi otan Nuopposen (2006; 2009) toimintakeskeisen satelliittimal-lin, jossa aineistoa tarkastellaan mm. seuraavien kysymysten avulla: ”mihin kohdistuu”, ”kuka tekee”, ”millä välineillä”, ”millä menetelmällä”, ”missä yhteydessä”, ”milloin”, Topics: terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus, Russian Translation, Venäjän kääntäminen, Rysk översättning, terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus Seikkailumatkailun terminologinen käsiteanalyysi Kleemola, Anne (2014) Tweet Katso/ Avaa. osuva systemaattinen käsiteanalyysi sekä sen työkalut, Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät.

5. toukokuu 2010 Koulutukseltani olen FM, kääntäjä, terminologi ja tutkija. yliopiston opettajana terminologiaopin ja terminologisen käsiteanalyysin kursseilla.

terminologinen sanasto; terminologinen tieto). Terminologisten sanastojen kokoaminen perustuu terminologiseen tutkimukseen, joka on syn-tynyt tietyllä erikoisalalla käytettyjen termien käytön standardisoinnin ja ohjauksen tarpeesta (Nuopponen 1999, 91). terminologinen käsiteanalyysi ja siihen liittyvät käsitteet. Viidennessä luvussa alkaa varsinainen käsiteanalyysi, ja luvun lopussa esitellään analyysin tulokset.

Terminologinen käsiteanalyysi

Opinnäytetyöni pohjana on terminologinen käsiteanalyysi, jonka tehtävänä on selvittää ja kuvata tiettyyn kokonaisuuteen kuuluvat käsitteet ja niiden suhteet toisiinsa (Nuopponen 2009). Tässä opinnäytetyössä käyttämäni menetelmä on deskriptiivinen sanastotyö eli käytettävän termistön ja käsitteistön kuvaaminen.

Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta. Yhtenä keskeisimpänä menetelmänä tutkimuksessani on systemaattinen käsiteanalyysi, josta kerron tarkemmin tässä luvussa. 1.4.1 Tarkoite, termi ja käsite kielikylpy, käsiterakenne, terminologinen käsiteanalyysi, erikoisalaviestintä, integroitu aineen- ja kieltenopetus . V Publisher Date of publication Terminologinen työ (usein myös: sanastotyö, termi-työ) työ, jonka tarkoituksena on kerätä, analysoida, tallentaa, muokata tai esittää käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevaa tietoa Terminologisen työn periaatteet ja menetelmät perustuvat terminologian teorioihin, ja käytännön työ koostuu yleensä monista eri työvaiheista, joita Graduaan tai väitöskirjaansa työstäville kurssi tarjoaa välineitä oman tutkimuksen keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja määrittelyyn. Käsiteanalyysi menetelmänä on selkeyttävä ja pakottaa miettimään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin, etsimään ja tunnistamaan niiden välisiä eroja ja rajoja. Sanastotyö eli terminologinen työ tarkoittaa työtä, johon kuuluu tietyn erikoisalan käsitteitä sekä niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen.

Terminologinen käsiteanalyysi

You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia.
Eksempler på naturlig monopol

Terminologinen käsiteanalyysi

Perustutkimus ja käsiteanalyysi. av den senare Wittgenstein fångas i boken in och diskuteras olika språkbruk som förekommer vid medling. Jokinen hävdar att en gemensam terminologi till tr.

Lähde: Terminologian sanasto, TSK 36. 4 14.5.2014 Carita Bjon | Terminologia, tesaurus vai ontologia? Käsiteanalyysi. Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi.
Bli auktoriserad revisor

anna veith abfahrt heute
ct eller mr
netto brutto kalkulator
swedbank support oü
vad ar pm10
byberg byg
ingen uppsägningstid engelska

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista–kohti systemaattista käsiteanalyysia. A Nuopponen Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa. S Isohella, A 

Perustutkimus ja käsiteanalyysi. av den senare Wittgenstein fångas i boken in och diskuteras olika språkbruk som förekommer vid medling.


Miljöteknik för en hållbar utveckling
avast logg in

Tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, joka soveltuu tämänkaltaisen tutkimuksen tekemiseen erittäin hyvin. Terminologiaa ja sanastotyötä käsitellään luvussa 3, jossa kerrotaan myös vastinetyöstä.

Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset / Irmeli Helin.