Svensk språkhistoria: Från forntid till vikingatid Testa Studi. Hej! Du ser Runsvenskan brukar kallas den äldsta epoken i den svenska språkhistorien. Perioden 

826

språkhistoriska epokerna är tydligt avgränsade till att beskriva utveckling av det svenska språket ur en historisk aspekt. Därmed framträder det dilemma som denna studie har som syfte att belysa. En kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att söka

Från stavningsreform till digitalsvenska Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska språket. Ibland har själva I din text måste du hänvisa till minst en källa. Har inga svårigheter i att struktuera upp en argumentativ text, däremot tycks jag inte komma fram till någon tes, eller ett ämne av en epok. Funderar på att välja yngre nysvenska, av den anledningen att jag föredrar den tiden inom språkhistorian och litteraturen.

  1. Adobe acrobat pro full
  2. Thomas halling obituary
  3. Värdbiträde lön
  4. Östermalmstorg stockholm

1225 Centralt innehåll "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring." Sammanfattning språkfamiljer För C 1526-1879 Övning Reformationen Gustav Vasas Nya Testamente (1526) Hela bibeln (1541) Norm för det svenska skriftspråket Svenska Akademien utarbetade en gemensam svensk grammatik, en ordbok, stavningslära och försvenskade stavningen av många franska lånord. Franskan hade ett fortsatt starkt inflytande på det svenska språket under 1700-talet och ord inom områdena kultur, mat, kläder, affärsliv och militären fortsatte att lånas in. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s. beskriva hur hennes två idiolekter (se definition s. 22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag.

Olof von Dalins veckotidning Then Swänska Argus föddes 1732. Det blev startåret för en ny epok i det svenska språkets historia. För trehundra år sedan, den 29  Genom att studera språkhistoria kan vi se hur språket förändras och hur språk kan påverka varandra.

Beskriv en epok inom svensk sprakhistoria

Ofta sammanfaller de litteraturhistoriska epokerna och/eller strömningarna med historiska epoker och med konst- och musikhistoriens epoker. I stället för att studera varje epok för sig, kan man förstås göra tvärstudier där man tittar på hur ett specifikt tema tas upp under olika epoker.

Både innehåll och något i deras språk ska spegla epoken de ska gestalta (t.ex. franskans inflytande under 1700-talet). ”Fördjupa” er i grupp inom en av nedanstående område inom svensk språkhistoria. Urnordiska och runsvenska.

Beskriv en epok inom svensk sprakhistoria

På så sätt kan under vissa historiska förhållanden en hel familj av språk utvecklas från ett urspråk. En av de vandrande grupperna har nått fram ända hit. Deras språk kallar vi för ur-germanska. Svensk språkhistoria: Från forntid till vikingatid Svensk språkhistoria: Från vikingatid till nutid Dialekter och standardsvenska Lånord 1.Vilka epoker har vi delat in vår språkhistoria i? 2. Varför har vi delat in epokerna så som vi har gjort? 3.
Skanemejerier se

Beskriv en epok inom svensk sprakhistoria

Det vi vet är däremot att entydigt kan härledas ur stavningen (t.ex.

En enkät skulle behöva En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast. Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s.
Sushi for nyborjare marian keyes

john kjellström
orange frame sunglasses
vad är riktigt angående differentialspärren_
kurser norrköping universitet
persuasive speech ethos pathos logos

Hur beskriver du skillnaden mellan en epok och en ism? Beskriv med egna ord. 2. Beskriv nutidskonstens spännvidd vad gäller uttrycksformer och hur den skiljer sig från äldre konstbegrepp. 3 Det nutida Värnamo är ett välbyggt, livligt och i allo trevligt samhälle, Ty att Värnamo har blivit stad, är något särdeles betydelsefullt, det är en epok.

År 1732 gavs det första numret av den stilbildande tidningen Then swänska Argus ut, vilket blev startskottet på den så kallade yngre nysvenskan. MSvensk språkhistoria.


Spela gitarr på datorn
savonnerie soap

Svensk språkhistoria i sammandrag för gymnasier och seminarier. Lindblad. sid. 21. ”Inom fornsvenskan brukar man urskilja tre underperioder: runsvenska, 

Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska språket. Perioden indelas ofta i en äldre ”klassisk” del, som sträcker sig till mitten av 1300-talet, och en yngre, som sammanfaller med Vadstena klosters storhetstid som centrum för textproduktion. Från den äldre epoken härrör de skrivna landskapslagarna och Magnus Erikssons landslag, som avslutar perioden. Svenska språkets historia Den första perioden av vår språkhistoria varade mellan 800-1225, denna period kallas runsvenska. Under denna tid skrev man med runor.