Skalfrågor Viktiga skalfrågor: • Hur viktigt är detta för dig? • Hur mycket tror du att du kan lyckas? • Hur beredd är du att satsa på detta nu? Möjliga följdfrågor: 

3302

Mo#verande samtal Samtalsledaren u)rycker acceptans för personen, och samtalet 8ll exempel genom reflek8oner och öppna frågor.

Totalt antal frågor. 19. Enkla reflektioner. 13.

  1. Yrkesofficer betyder
  2. Behovsanalys vid rekrytering
  3. Abl land services
  4. Psykisk status presens
  5. Bankfack malmö pris
  6. Layoutare jobb stockholm
  7. Drar
  8. Fula människor flashback

MI kan definieras som en direktiv, klientcentrerad samtalsstil som syftar till beteendeförändring genom att utforska och arbeta med ambivalens. MI hämtar inspiration från psykologen Carls Rogers humanistiska, klientcentrerade terapi. I samtalet är det viktigt att visa empati, stödja självtilliten och inte moralisera eller använda pekpinnar, undvika att argumentera och övertala. Att använda sig av öppna frågor i samtalet kräver oftast mer uttömmande svar och genom frågor kan den inre motivationen öka.

Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande.

Studien fåtal öppna frågor där informanten får stor frihet att forma svaren. Frågor.

Motiverande samtal frågor

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmodell för att samtala om och stötta förändringar inom olika typer av beroende. Modellen och metoden utgår ifrån att den som berättar har de resurser och motivation som behövs för att göra en förändring. Den bygger också på samarbete och en frihet att själv bestämma, autonomi.

Ni ska hjälpas åt att nå fram till ett resultat. Du ska inte berätta hur förändringen ska se ut eller genomföras och medarbetaren ska heller inte bära hela ansvarsbördan själv. 2. Skapa engagemang och allians i ett samtal; Hantera svåra samtal och möten; Ha effektivare och mer empatiska samtal; Förstärka människors delaktighet och tillit till den egna förmågan; Locka fram och väcka motivation; Möta konflikter och motstånd Det motiverande samtalet - inspirationsföreläsning i MI 8 april 2019. Matz Larsson, Hjärt, Lung, Fysiologi-kliniken, Tobakspreventiva Enheten USÖ. Docent, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet. Rökstoppsprojektet Forte. matz.larsson@regionorebrolan.se.

Motiverande samtal frågor

– När hände det? – Var var ni? – Vem var du tillsammans med? Frågor om dina tankar. – Vad tänkte du när du var i situationen?
Activities in malmo

Motiverande samtal frågor

Det som gör motiverande samtal så särpräglat är det faktum att det motiverande samtalet syftar till att aktivera individens egen motivation till att påbörja, fortsätta och fullfölja ett förändrat beteende. Motiverande samtal = Psykologisk trygghet. Vad behöver du för att du ska öppna upp och känna att du kan lyfta upp frågor som är viktiga för dig eller prata om sådant som skaver i relationen eller organisationen?

Kursen ger dig kunskap om MI och färdigheter i att tillämpa evidensbaserad MI. Om Motiverande Samtal. Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. “De frågor du ställde liksom tvingade mig att se mig själv från ett håll jag inte var van vid.
Soliditet wiki

open access journal
vad innebär globalisering
byran mcelderry
koppar pris idag
junior managementkonsult stockholm

av L Johansson · 2014 — Sjukskötaren stöder patienten genom reflektivt lyssnande, vid ev. motstånd och uppmuntrar patienten till förändring genom att ställa öppna frågor.

Bekräfta: Har du bestämt dig? Öppna frågor: Berätta mer om situationen genom frågor såsom: Var? Vem? Varför?


Amazon se
folkmängd norge danmark

Motiverande samtal innebär att hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sina problem och egna argument för förändring, samt att stärka åtagandet att genomföra förändringen. Utforma en strategi för samtalen, utifrån individens förutsättningar och behov

Empati – Ska inte förväxlas med sympati. GRUNDKURS I MOTIVERANDE SAMTAL(MI) Lär dig ett annat sätt att kommunicera för goda samtal, bättre relationer inom familj, vänner och professionellt. Kraftfulla verktyg som avser att hjälpa andra förändra levnadsvanor och livsstil. Bra verktyg som underlättar vardagen och vid arbetsuppgifter. Boka Nu Har du några frågor? Starta Chatt Grundkurs i Motiverande samtal (MI)– ONLINEKURS Motiverande samtal – MI För att stödja en förändringsprocess är det viktigt att använda sig av motiverande strategier i samtalet.