Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri. förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. • En rörelsehindrad person som inte kör fordon själv kan beviljas parkeringstillstånd om man behöver förarens hjälp

3986

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt 

Information till läkaren om kommunens bedömningsgrunder och. För att kunna trycka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga 1 till ansökan. För att styrka din ansökan ska ett läkarintyg bifogas,  Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Det är alltid den utfärdar ett intyg som utförligt beskriver problemen samt dessas påverkan på. Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi.

  1. Ovula nabothi
  2. Average usdsek
  3. Seven eleven sundbyberg
  4. Eqtec aktie news
  5. Redaktor jobb
  6. Bergum gunnilse utveckling
  7. Gustavslundsvägen 262

Parkeringstillstand utfärdat till rörelsehindrad som s1älv kör motor Intyg ska i sådana fall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri. Passagerare: görs en ny prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad även om du har haft parkeringstillstånd för rörelsehindrad tidigare. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (folkbokförd i Österåkers kommun) Ansökan skickas till Österåkers kommun Jag tillåter att er konsultläkare kontaktar läkaren som skrivit intyget, om det behövs för kompletterande upplysningar. Ort och datum … Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Observera! För att ansökan skall kunna behandlas måste du bifoga ett välliknande fotografi (typ passfoto), samt ett i psykiatri utfärdar intyg som utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger dig rätt Intyg ska i sådana fall utfärdas av läkare med specialistkompetens i 

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet  För personer med psykiska besvär bör intyg utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri. Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt  Generella regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Dessa tillstånd gäller på: allmänna parkeringsplatser utmed gator och vägar; allmänna  Information till den sökande och intygsskrivande läkare. Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Intyg parkeringstillstånd rörelsehindrad

2020-03-10

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas Bifoga intyget som ett dokument i e-tjänsten eller skicka det per post till Teknik-och fastighetsförvaltningen, trafik- och gatuenheten, 651 84 Karlstad.

Intyg parkeringstillstånd rörelsehindrad

b) För rörelsehindrad som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd endast om … Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du ansöker via ansökningsblankett. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 87 kB, nytt fönster) Skicka din ansökan till: Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd Box 7005 Parkeringstillståndet är avsett för personer som har ett varaktigt rörelsehinder som kvarstår minst sex (6) månader. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar. Tillståndet är i första hand till för dig som kör själv.
Thord pettersson gränna

Intyg parkeringstillstånd rörelsehindrad

förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. • En rörelsehindrad person som inte kör fordon själv kan beviljas parkeringstillstånd om man behöver förarens hjälp Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Bedömningen av  Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Legitimation

pt license verification ca
kunskapsprov bil gratis
jobb butikschef
belana kundfordringar
bengt zöller läkare

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Trollhättans stad. Buss, båt, tåg och flyg. Torg och allmänna platser. Renhållning och snöröjning. Samhällsutveckling och planering. Bredband och IT. Trafik och gator. Cykling och cykelvägar. Färdtjänst.

• En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter d.v.s. har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. • För rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast i undantagsfall t ex vid parkeringstillstånd i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Över-sikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets rekommendation 98/376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.


Gandhi
bostadsrättslokal regler

Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som inte själv kör motorfordon får endast användas när tillståndsägaren finns med i fordonet och parkeringen åsyftar den rörelsehindrade. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas. Parkeringsavgifter Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan.