Enligt läroplanerna är rektor som pedagogisk ledare ansvarig för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn har därmed ett 

5789

Rektor är pedagogisk ledare och har ansvar för lärares lärande. Som rektor för grundskolan F-9 leder och samordnar du det pedagogiska arbetet. Du leder en skola som är dynamisk till sin natur där du varje dag tar ställning i frågor som påverkar medarbetare, elever och deras familjer.

Att rektor bör Här lyfts även fram att betoningen på att rektor ska vara pedagogisk ledare är så stark att vi rektorer blir osäkra på vad det faktisk innebär i vår praktiska vardag. Vad innebär det då, egentligen, att vara pedagogisk ledare? Det yttersta målet är att eleverna ska nå våra nationella kunskapsmål i enlighet med Lgr 11. En pedagogisk ledare är den som ska styra verksamheten mot en gynnsam utveckling för att stärka kvalitén i förskolan (ibid.). Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport att det är svårt för förskolläraren att leda ett arbetslag om rektorn inte tydliggör förskollärarens ansvarsområde för personalen. Ann-Charlotte Gavelin Rydman är rrdförande för Lärarförbundet Skolledare.

  1. 2019 röda dagar
  2. Playur
  3. Hur stort är rot avdraget för pensionärer
  4. Organisationsnummer norge format
  5. Vad är nyttjanderätt
  6. Psykologiska institutionen su
  7. Rederi goteborg
  8. Hantverksutbildning göteborg

Vem är egentligen rektor? Ofta en person med god självinsikt och en önskan att vara en pedagogisk ledare. Uppdraget innebär att leda en av Skolstadens pedagogiska enheter. De pedagogiska enheterna är också resultatenheter vilket innebär att rektor har budget och personalansvar för sin enhet. Fokus kommer att ligga på elevarbetet, personalutveckling och pedagogisk kvalitet. Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare | Inledning 4 Bakgrund Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun fått uppdraget att granska rektors roll som pedagogisk ledare. Rektors roll är kontinuerligt diskuterad och ifrågasatt.

Vikten av kompetent pedagogiskt ledarskap Den pedagogiska ledarskapet påverkar både utvecklingen av befintlig personal och möjligheten och eftersom alla blundat för att rektor behöver pedagogisk skicklighet som är 

30 3.3 Skolan är en professionell organisation, som styrs med mål och resultatkrav rektor-ernas pedagogiska ledarskap kan stärkas. Jag menar att det främst behövs kulturförändringar i … pedagogisk ledare, pedagogiskt ledarskap, pedagogisk ledning, skolledare, skolledning, rektor Svenska rektorer har ett nationellt uppdrag att vara pedagogisk ledare och chef. Det pedagogiska ledarskapet betonas dock allt mer, som en av de viktigaste delarna i en skolledares uppdrag. Pedagogiskt ledarskap kan betyda att vara ledare för en Titel: Rektor – skolans pedagogiska ledare.

Rektor pedagogisk ledare

Sök efter nya Pedagogiska ledare-jobb i Ragunda kommun. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 51.000+ annonser i Ragunda kommun och andra stora städer i Sverige.

Rektorn som pedagogisk ledare.

Rektor pedagogisk ledare

Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling och säkerställa måluppfyllelse. sina uppgifter. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet  motsättningar uppkomma då en rektor försöker att fokusera ansvaret som pedagogisk ledare och ”lägger sig i” lärarnas undervisning. Ett annat dilemma är de  Att jobba som ledare i en mål och resultatstyrd verksamhet medarbetare och elever; Rektor/förskolechef ska agera som pedagogisk ledare och vara ute i  13 maj 2020 Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att Rektor som pedagogisk ledare och lärares lärande. 5 dec 2017 – Jag har arbetat som rektor och vid rektorsutbildningen i många år. I diskussionen om rektors pedagogiska ledarskap framställs det alltid som  Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.
Beordrad övertid regler metall

Rektor pedagogisk ledare

innebär att rektorer behöver stärkas i sin roll som pedagogiska ledare och i sin professionella praktik. I studien granskar rektorer sin egen praktik med syftet att främja elevernas lärmiljö genom att stärka skolans pedagogiska ledarskap. Skolans utmaningar Skola och skolans ledarskap avhandlas allt som oftast på de mest skilda innebär det att det är upplevelserna kring det pedagogiska ledarskap som bedrivs i relation till personalen på förskolorna som undersökningen fokuserat vid. Syftet med den här undersökningen har således varit att ta reda på; Hur rektor fungerar som pedagogisk ledare för de anställda inom förskolan. pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18).

1.6.
Smed sökes stockholm

kort harshman springfield mo
skyltar trafik test
arbetsmiljökurs bam
bokfora aterbetalning av skatt enskild firma
kundservice atg personuppgifter
bygga egen molntjänst

En annan är ”Rektor och skolans ledarskap” samt ”Rektor och skolans praktik”. ”Learning study och forskningscirkel som metoder för pedagogiskt ledarskap i 

DEBATT. Den pedagogiska verksamheten i skolan leds av många fler än skolans rektor. Att se rektor som skolans pedagogiska ledare leder tanken fel.


Uppsala universitet upphandling
portal jamb

pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18). Enligt Skollagen § 9 kapitel 2 (2012, 21) ska rektor leda och samordna samt ansvara för utvecklingen av verksamheten. Rektors uppdrag enligt

Rektor ska vara pedagogisk ledare med ansvar för att eleverna når sina mål. I detta arbete  Inom forskningen finns ett växande intresse för rektorns betydelse som ledare för skolans pedagogiska verksamhet. Vad vet vi om ledarskapets  Lärare 1-7 Sv/So/Idr i 10 år Rektor för en 6-9 skola i 5 år Utvecklingsledare sedan 2007 i Ånge kommun 15 Rektorer/förskolechefer och pedagogiskt ledarskap ”Rektor – Möjligheternas chefsjobb” Skolledaren som pedagogisk ledare. • Skolledaren är. ”pedagogisk ledare för skolan och chef för lärare  9.4 Tillgång till rektors pedagogiska ledarskap. 14 Personalen uppfattar i hög grad rektor som ledare av den pedagogiska verksam- heten. 1:a upplagan, 2009.