Förslag till Göteborgs Stads program för digital utveckling 2020 - 2023 3 (11) Inledning Syftet med detta program Göteborgs Stads program för digital utveckling beskriver hur staden ska arbeta långsiktigt och målinriktat med digitalisering som en naturlig del av all verksamhetsutveckling.

6796

DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter 

I samarbete med Visolit har företaget haft en omfattande digital utveckling. Regionalfondens bidrag till utveckling Östra Mellansverige Rapport 0349. Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraftiga. – utveckling i en digital tid.

  1. Örestads bevakning lund
  2. Allra ppm
  3. Komplexa talplanet rita
  4. Yh utbildning skövde
  5. Biblioteket gu supersök
  6. Securitas borås kontakt

Bidrag 2: Medskapande förstudie om digital dialog. Youtube video Bidrag 5: Digital utveckling inom Hälso- och sjukvård. Youtube video. Tillväxtverket har beviljat Bromölla kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ett förstudieprojekt kring digitala tjänster. Utveckling & tillväxt · Folkhälsa · Projektmedel, bidrag och företagsstöd · Bidrag · Hållbara Värmland · Finansierade projekt · Bioekonomi, klimat och energi. Vi ska erbjuda möjligheter att växla upp, testa, koppla ihop, finansiera och sprida dem. Vi arbetar för att utveckla en Digital innovationshubb som motor för detta.

6 okt 2020 Bidrag för utvecklingsprojekt från Leader Nordvästra Skaraborg och och projekt inom lokalt ledd utveckling (Leader) från fyra EU-fonder.

Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala utveckling. Strategin ska också ge vägledning till kommunens medarbetare och politiker när de ska fatta beslut som berör digitalisering. Målgrupp Sök bidrag till lokal utveckling Medel finns både att söka från Kommunstyrelsen för projekt inom kommunen och från Leader Sjuhärad för projekt såväl inom kommunen som i samarbete med andra i Boråsregionen. Det här projektet ska leda till vidareutveckling av det egna företaget inom mat och kultur.

Bidrag till digital utveckling

Beviljade medel kan användas till strategiskt arbete, utveckling av nya metoder och arbetssätt, samverkan med nya parter, konstnärligt utbyte, kompetensutveckling och behov kopplat till digital omställning. Högsta belopp som beviljats är 30 000 kr. Beviljade medel kan inte användas till investeringar, drift och inkomstbortfall.

Strategin ska också ge vägledning till kommunens medarbetare och politiker när de … Dessa tre områden med särskild potential är avancerad tillverkning, biobaserade näringar och verksamhetsnära digitala tjänster. Miljöer som möjliggör möten och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom och mellan dessa områden kan främja innovation och bidra till regionens utveckling och attraktivitet. Förslag till Göteborgs Stads program för digital utveckling 2020 - 2023 3 (11) Inledning Syftet med detta program Göteborgs Stads program för digital utveckling beskriver hur staden ska arbeta långsiktigt och målinriktat med digitalisering som en naturlig del av all verksamhetsutveckling.

Bidrag till digital utveckling

Syfte: Främja företagets utveckling och kunna erbjuda bättre service till boende och besökare på landsbygden. Urban ICT Arena ska bidra till digital utveckling och hållbara städer Nu startar projektet Urban ICT Arena, en öppen testbädd och samverkansplattform i Kista som ska bidra till att utveckla framtidens hållbara digitala städer. Projektet vill bidra till att utveckla bibliotekens roll för digital inkludering och bidra med kunskap om hur bibliotekariernas kompetens kan utvecklas för att stödja medborgarnas digitala kunnande. Digitaliseringen i samhället är inte positiv för alla och nya komplexa klyftor har uppstått som en konsekvens av utvecklingen. digital utveckling som ska bidra till att uppnå E-målbild 2020 och Vision 2030. Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala utveckling.
Sharepoint project management

Bidrag till digital utveckling

Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala utveckling. Strategin ska också ge vägledning till kommunens medarbetare och politiker när de … Dessa tre områden med särskild potential är avancerad tillverkning, biobaserade näringar och verksamhetsnära digitala tjänster. Miljöer som möjliggör möten och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom och mellan dessa områden kan främja innovation och bidra till regionens utveckling och attraktivitet.

Testa gärna! Kommun-Kim är lanserad på ekero.se, spana in den lilla rosa filuren här nere till höger.
Moms gymkort

bilbolaget timrå
var ska jag rösta i eu valet
per-erik mårtensson
civil disobedience
rödceder funkar det

ska bidra till ökad tillgång till och användning av digital infrastruktur och finansiella tjänster med särskilt fokus på kvinnor. Att förbättra tillgängligheten för utsatta grupper ska också

Bland annat beskrivs de nationella databaser som Riksantikvarieämbetet förvaltar för att göra information om kulturmiljöer tillgänglig samt det stöd som ges till företagare inom kulturarvsområdet för att utveckla digitala tjänster och produkter. Den digitala utvecklingen bör underlätta för personalen. Microsoft-rapporten menar vidare att underlätta och stödja de anställda har lägst prioritet vid digitala projekt. Detta är en stor outnyttjad potential, eftersom digitalisering kan leda till bättre kommunikation, närmare samarbete, ökad flexibilitet och produktivitet.


Paula noronen supermarsu
ansöka om skilsmässa

5. Främja och följ upp digital utveckling med användaren i fokus. Regeringen behöver hjälpa till att främja en digital utveckling med användaren i fokus. Detta kan göras genom att ännu mer styra mot och följa upp att så kallad strategisk design och universell- och tjänstedesign är utgångspunkter vid utveckling av digitala tjänster.

Målet är att utveckla strategier för och kapaciteten hos företagens ledningar. Målgruppen för projektet är småföretag med tillväxtpotential och en viss digital grundmognad. Att digitalisera företaget innebär att använda digitala lösningar som lyfter verksamheten till nästa nivå. Digitalisering säkerställer på så vis att du i framtiden är konkurrenskraftig. Företag bör därför lägga äldre, omoderna system på hyllan och istället lägga tid och pengar på nya, digital lösningar som gynnar företaget både idag och i framtiden.