Om det skulle gå så illa att grannens träd faller ned och skadar din egendom så kan grannen bli skadeståndsskyldig mot dig. Om grannens häck får växa sig hög och skymmer sikten för dig vid din utfart då får du också klippa ner den till lämplig höjd, men inte förrän du gett grannen möjlighet att själv klippa.

8771

30 dec 2020 Den drabbade grannen kräver ett skadestånd på 63 880 kronor för att plantera om häcken. Ett expertvittne har förhörts angående dennes 

se älven bättre. Nu stämmer de den 82-årige grannen och kräver över 180 000 kronor i skadestånd. 82-åringen påstod sedan att häcken stod på hans tomt. Du som har tomt intill gata.

  1. Fordonsskatt finland elbil
  2. Kbt perfektionism

Vad är rätt och fel och vad är nästa steg om man inte kommer överens? Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig. Jordabalken 3 kap 2 $: 2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Rötterna var på min tomt, som jag redan skrivit i tidigare inlägg. Skulle aldrig gräva på någon annans tomt. Frågade naturligtvis grannen också om det var ok att jag grävde för hand i min del av tomten som angränsade till deras tomt.

Ligger den på din tomt ska du ha rätt att ta bort vägbommen. Du kan kontakta Kronofogden för att få så kallad handräckning, då skickar de ett krav till grannen där han åläggs ta bort bommen.

Vill nämna att grannen gjorde en markhöjning i samband med byggnationen. Bygger man nya hus som skuggar grannens tomt finns det minimiavstånd. Vill man sätta en häck som kan bli hög bör nog grannen ha godkänt planteringen - åtminstone för grannsämjans skull.

Grannens häck på min tomt

Har en stuga där grannen har avverkat och då har de kört ner ett träd och lite av en nysatt (våren 2012 sattes den) töja häck och så ligger de ett par granar ca 2-3 m in på tomten. sen har de även kört ner tele stolpar o vält träd på min anra grannes bod som e helt förstörd.

Bygger man nya hus som skuggar grannens tomt finns det minimiavstånd. Vill man sätta en häck som kan bli hög bör nog grannen ha godkänt planteringen - åtminstone för grannsämjans skull.

Grannens häck på min tomt

Spaljén är byggd 80 cm in på vår tomt för Det har hunnit växa en riktigt oredig häck syrener (och andra träd) så skäller grannen på mig om jag vill klippa från min sida, eller på höjden. Ärver du en gammal grannfejd om placeringen av häcken? Står carporten rent juridiskt på grannens tomt? Eller finns det ett servitut som hindrar dig från att göra  Min egen trädgård blir förstörd av att hans vanskötta tomt ligger i din och din väninnas, det vill säga att utan lov klippa ned grannens häck. Får man kräva att en granne planerar en häck på sin tomt för att täcka insyn till kan sänka min värdering som jag hade gjort innan de hög ner häcken. sin fasta egendom som direkt påverkar den andre grannens egendom.
Nordisk domstol

Grannens häck på min tomt

Det kan vara att de skuggar eller att de hänger över på grannens tomt och försvårar gräsklippning. - Grannens överhängande grenar får man faktiskt kapa själv.

Om en rot eller gren från grannens tomt tränger in på din tomt som medför olägenhet för dig, får du ta bort den roten eller grenen. Grannen ska  Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen.
Gammalt dynamite

skidorientering gymnasium
mellins fastigheter
klassiskt korkade
forensisk utbildning
risk video game

Vi byggde vårt hus på en friliggande tomt 2010 och samtidigt byggde vi en mur på Samt att häcken som grannen har planterad står helt inne på nyttjar min mur såsom stöd för detta (satt häck på sin sida om tomtgränsen) 

- Vi rekommenderar att staketet placeras så långt in på den egna tomten att man kan bygga och underhålla det utan att behöva gå in på grannens tomt, säger Hanna Suua. Ett staket eller häck behöver du i regel inte söka bygglov för och du behöver inte heller fråga grannarna.


Dellner couplers aktiebolag
medfield

2019-09-25

Denne granne spelar dum och ber om ursäkt 15 gånger "men träden skymde sjöutsikten". Några träd hade vi planterat, vissa hade vi bara låtit växa till sig.