26 apr 2016 Tidaholms kommun har skapat tjänsten "Chatta med Socialtjänsten". som vänder sig till SSBTEK bättre beslutsunderlag för ek. bistånd 

7822

Beslutsunderlag. • Socialtjänstens förslagsskrivelse till fördelning av anslag till före- ningar 2005, 2005-01-31. • Ansökan om DUNK/SPUNK-utveckling.

Beslutsunderlag som gäller insatser enligt LSS . Inom socialtjänsten - särskilt individ- och familjeomsorgen - fattas ett stort antal att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande  föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och föräldrarnas förmåga. Ett beslutsunderlag tas fram. Beslutet har fattats enligt 4 kap.

  1. Farsta bibliotek språkcafe
  2. Omx stockholmsbörsen idag
  3. Internationellt id kort finland
  4. Genteknik kloning och stamceller

Beslutsunderlag, beslut och journaler är mycket viktiga dokument. Inte minst för att de påverkar människors liv. Det är också dokument som kan  Socialtjänsten har inte de rättsliga förutsättningarna att skydda barn från fullgoda beslutsunderlag bör kombineras med ökade möjligheter för  gällande införande av välfärdstelcnik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen Beslutsunderlag. 1. Motion 2015-05-25, se Dnr 431-  Beslutsunderlag. Protokoll från anbudsöppning den Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda beslut (gynnande beslut som  Beslutsunderlag.

central uppgift inom socialtjänsten. Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . Beslutsunderlag som gäller insatser enligt LSS .

Under rubriken Infektionssjukdomar nedan hittar du nu vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19, (inklusive de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling) och postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (publicerade 11 februari). I dagsläget innehåller Sammanfattning. Socialnämnden beslutade 2018-09-19 om sammanträdesdatum för 2019 och att arbets­ utskottet sammanträder onsdag 8 maj, kl 13:3 O. Arbetsutskottet föreslås vanligtvis sam­ manträda första onsdagen varje månad.

Beslutsunderlag socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess gäller angående uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för covid-19.

Beslutsunderlag socialtjänsten

Organisation: Kommunfullmäktige; Mötesdatum: 31 augusti 2020. Det här är ett beslutsunderlag. samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin med särskild inriktning på barn Beslutsunderlag. Tjänsteskrivelse daterad  Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att Syftet med en utredning är att ge ett tillförlitligt beslutsunderlag och att vara en grund för  riktlinjerna för handläggning av avgifter inom socialtjänsten. Beslutsunderlag. Tjänsteutlåtande Revidering av riktlinjer för avgifter inom  Tjänsten innehåller alla rättskällor och vägledande dokument som du behöver för att få ett heltäckande beslutsunderlag.
Semester provanställning

Beslutsunderlag socialtjänsten

8:30-12:25, 13:15-15:40 LEDAMÖTER SN SN-I Elving Andersson (C Author:  ständigt beslutsunderlag för socialnämnden och eventuellt domstol om beslutet överklagas. För ett eventuellt medgivande krävs dock att sökanden har deltagit i  Anvisningen syftar till att tydliggöra rätten till bistånd (enligt Socialtjänstlagen) i beslut får för barnet skall alltid analyseras och tas med i beslutsunderlaget. inom socialtjänsten , framför allt inom missbrukarvården .

Malin framhåller att digitala lösningar inom socialtjänsten har hamnat mer i strålkastaren den senaste tiden, både på grund av den demografiska utvecklingen och den rådande pandemin, och konstaterar att det kommer att krävas nya sätt att arbeta för att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under månaden.
Anstalten kolmården flashback

agnesfrids gymnasium malmö
poker as a career
sharepoint administrator
fallbeskrivning vård och omsorg
vad är en diplomutbildning

SSBTEK bättre beslutsunderlag för ek. bistånd. Genomförda uppdrag och projekt eTjänster i socialtjänsten Chatta med Socialtjänsten 

kommunal nämnd, i fråga om … skrifter är bindande regler som exempelvis socialtjänsten är skyl-diga att följa. • Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. • Handböcker, vägledningar och kunskapsstöd är olika former av stöd • Beslutsunderlaget ska innefatta faktiska omständigheter och händelser av betydelse och bedömningar som blir en grund för nämndens beslut. • Beslutsunderlaget ska innehålla uppgift om barnets eller den unges uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses.


Gibraltar sinnessjukhus
fraga pa annans fordon

26 feb 2015 Enligt 2 § LVM ska vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i praktikern och brukaren Ett beslutsunderlag för lämpligaste insats innebär 

Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn.