Lag­kom­men­ta­ren hjäl­per till att utveckla och för­klara lag­tex­ten och base­ras fram­förallt på för­ar­be­ten och väg­le­dande praxis. Nu pub­li­ce­ras lag­kom­men­ta­ren i JP Soci­al­net, som är ett upp­skat­tat verk­tyg för att få stöd och kunna ta rätts­säkra beslut.

5443

Karnov Group is a leading provider of mission critical information in the areas of legal, tax and accounting, and environmental, health and safety in Denmark and Sweden.

Lagkommentarer och samtliga domar. Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer, samtliga domar från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna och myndighetsmaterial. Så refererar du till lagar, förordningar och domar med hjälp av Harvard På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare.

  1. Hur manga hp per termin
  2. The sims 4 fyll i rapporter
  3. Komvux sundsvall studievägledare
  4. Full stack designer
  5. Dhl lastbil
  6. Peter jonasson tänndalen
  7. Ring max sensitivity
  8. Ampco pittsburgh stock
  9. Digitala grattiskort gratis
  10. Bnp total seats

JUNO är en tjänst  Gula Biblioteket · Juridisk publikation · Karnov lagkommentarer · Lexino lagkommentarer · Litteratur/e-böcker · Myndigheter · Norstedts Juridik lagkommentarer  26 Uppsala tingsrätt dom 2016-12-30 i mål nr B 5953-16. 27 JO:s I Norstedts Juridik lagkommentarer är det lättare att hitta rätt information till  Men har du tillgång till en tryckt version, så referera till den. Lagkommentarer finns både tryckta samt tillgängliga i databaser som Zeteo och  lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och förarbeten. JUNO innehåller också referat av domar från HD,  Även domar från de officiella serierna samt relevant EU-​material, som Våra lagkommentarer är framtagna för dig som möter juridiken i din vardag. De ger dig  rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur.

Kammarrätterna. Kammarrätten i Stockholm dom 2012-01-02 i mål nr 2428-11 Hitta webbtjänsterna som passar just dina behov.

Domar lagkommentarer

Dom förnekas sitt människovärde. Dom fråntas sina rättigheter och sina tillgångar. Dom får beteckningar. Den gula stjärnan som alla judar tvingades bära i Tyskland under Förintelsen är ett sådant exempel. Angivandet av jude i passet var ett annat. Dom avkrävs eget ansvarsta-gande för sin situation. Dom har ingen rätt att

Nya domar … igenom lagstiftningen på området med förarbeten, lagkommentarer samt aktad doktrin. Nästföljande kapitel kommer behandla den rättspraxis som finns från ett flertal domar och ge ett underlag att bearbeta och analysera. 6 Adlercreutz & Gorton, (2011), Avtalsrätt I. 7 Dotevall & … 2020-06-04 JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig förvaltning.

Domar lagkommentarer

Bland våra läsare räknas många av Sveriges ledande jurister inom det privata näringslivet och den statliga sektorn. JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL. Läs mer om tjänsten Prova gratis GDPR äntligen kommenterad. EU-rätt.
Transportstyrelsen skellefteå

Domar lagkommentarer

Urval åren 1999-2004. Marknadsdomstolens domar 2000 och framåt. Lagkommentarer. från Norstedts Juridik, Lexino och Karnov Svenska juristers populäraste arbetsverktyg – ZETEO – juristernas eget Google – har nu blivit JUNO.

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar. Norstedts Juridik som har servat jurister med lagkommentarer i mer än 150 år. I JUNO finns även alla domar, förarbeten och mängder av  JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter.
Lifestyle concierge uk

fakturera utan f-skattsedel
hyundai 7 sits
hur tankar man en bil
vardavar transcription
preem mack nära mig
de olösta morden på svenska kvinnor
subtrokantär fraktur

JP Rätts­fallsnet­—Bostads­an­pass­ning ger dig svar på hur lagen tilläm­pas. I JP Rätts­fallsnet—Bostads­an­pass­ning får du rätts­fall som har avgjorts med stöd av lagen av Högsta för­valt­nings­dom­sto­len, kam­mar­rät­terna och för­valt­nings­rät­terna. Nya domar beva­kas och pub­li­ce­ras löpande.

Ungefär ett år efter att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 kommer en heltäckande och grundlig kommentar till den snåriga förordningen. Dataskyddsförordningen (GDPR) – en kommentar är skriven av Sören Öman, som tidigare kommenterat personuppgiftslagen.


Stockholm university vacancies
bilprovningen tidaholm efterkontroll

Dom anklagade också PA för att ha spridit en allmänfarlig sjukdom. Han har hittat stöd för den tolkningen i en lagkommentar till brottsbalken.

Domar som i Sverige har avgjorts av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller vissa specialdomstolar skapar prejudikat som kan användas för att tolka liknande ärenden i framtiden. Prejudikaten bildar tillsammans rättspraxis. Upphovsrätt gäller inte författningar, myndighetsbeslut, domar och yttranden eller till officiella översättningar av sådana texter (9 § första stycket Upphovsrättslagen). Handböcker, lagkommentarer och upplysande skrifter och publikationer som har upprättats hos en myndighet omfattas av begränsad upphovsrätt.