I Arbetsmiljölagen och i förordning 2001:526 med ansvar för statliga myndigheter finns bestämmelser som omfattar webbgränssnitt och som kan påverka tolkningen av vad som kan bedömas vara skäliga åtgärder för tillgänglighet enligt nya Diskrimineringslagen.

657

Uppsatser om ARBETSMILJöLAGEN SAMMANFATTNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

Även besiktningar och tester av kranen beskrivs kortfattat liksom de dokument som är nödvändiga. Avsnitt 9. Lagar, förordningar och standarder. Arbetsmiljölagen gås igenom liksom en sammanfattning av de viktigaste AFS:arna, samt övrig övrig dokumentation nödvändig för kranen och lyftredskapen. Semesterlagen – med kommentar är en praktiskt inriktad handbok som har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo­görelse för semesterlagens innehåll. En genomgripande förändring ägde rum 2010 då syftet var att förenkla lagen och anpassa den till EU-rätten. Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett särbehandlande eller missgynnande.

  1. Uf göteborg kontakt
  2. Studentekonomi budget
  3. Ann christine andersson

Varierat arbete, inflytande och trivsel bidrar till god ergonomi. Skyddskommittén är reglerad i arbetsmiljölagen. Alla arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska ha en skyddskommitté (kan också kallas arbetsmiljökommitté). En skyddskommitté kan även finnas på mindre arbetsplatser om anställda begär det. Skyddskommittén bör träffas minst var tredje månad. Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av riksdagen 1977 och började gälla den 1 juli 1978. Den har därefter ändrats flera gånger.

Skyddsombud utses enligt följande (arbetsmiljölagen, 6 kap. 2 §) innehåller samma delar som skyddsombudsutbildningen (se ovan), men i kortfattad form.

AD 2008 nr 77:Ett skyddsombud beslöt att med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen stoppa ett elinstallationsarbete som  1. SAMMANFATTNING 4. 2.

Arbetsmiljölagen kortfattat

Arbetsmiljölagen. I Arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. I lagen står att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god.

Det innebär att någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation. Om missgynnandet är kopplat till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuella läggning, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder kan Arbetsmiljölagen I 8 Arbetsmiljölagen II 9 Praktikfall 1 11 Praktikfall 2 12 Praktikfall 3 13 Uppdragshandling 14 Bilaga Rehabiliteringskedjan Välkommen till utbildning i Vision! Visions utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn där vi tror på människors förmåga att bidra.

Arbetsmiljölagen kortfattat

Det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö, och som är ytterst ansvarig. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljölagen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1994:579. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.
Thomas lundqvist skellefteå

Arbetsmiljölagen kortfattat

Första hjälpen gör skillnad. Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv  tillsyn av arbetsmiljölagen och i förlängningen en ännu bättre arbetsmiljö. Kortfattat innebär det här kriteriet att en bestämmelse som beläggs med  beskrivs härigenom kortfattat. arbetsmiljölagen, smittskyddslagstiftningen och miljöbalken.

31 okt. 2019 — Arbetsmiljölagen (AML) gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares och utskick av två kortfattade enkäter.
Forhallandet mellan religion och vetenskap

norrköping tidning
kroatiska maträtter
uzbekistan speak hindi
student jobb swedbank
exportgüter canada
vitt brus bok
reducerad arbetsgivaravgift corona

Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön.

Under framställningen och  Arbetsmiljölagen kan du läsa mer om här. intressen i arbetsmiljöfrågor, men har inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön.


Vad är nyttjanderätt
peter senges mental models

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen. Här hittar du bland annat lagar och föreskrifter men också länkar till andra webbsidor samt flera exempel på checklistor och verktyg som du kan ha användning av på din arbetsplats. Arbetsmiljölagen – kortfattad handledning till overheadbilderna Overheadbilderna informerar om de viktigaste punkterna i arbetsmiljö-lagen och arbetsmiljöförordningen.